Maty pod fundamenty

Mata tłumiąca pod funamenty DAMTEC®.3D 17/9

1. Zastosowanie
DAMTEC®.3D 17/9 jest profilowaną matą z granulatu gumowego stosowaną do tłumienia drgań mechanicznych i akustycznych. Maty DAMTEC®.3D 17/9 stosowane są głównie pod posadzkami jastrychowymi oraz pod fundamentami maszyn.

2. Materiał:
Wykonane są z wysokiej jakości granulatu gumowego uzyskanego z Recyclingu połączonego domieszką elastomeru PU.

3. Design produktu

4. Wymiary / Tolerancje

Profil:


5. Dane techniczne

6. Sposób układania/montażu:

Przy układaniu mat DAMTEC należy zastosować się do instrukcji produktu DAMTEC®.3D.