Zalety wibroizolacji

Technika tłumienia drgań

Redukcja emisji drgań przez maszyny stanowi obecnie ważny element w procesie produkcyjnym.

Zwiększenie w ostatnich latach wydajności maszyn i obrabiarek i co za tym idzie:

powoduje znaczną emisję drgań, wibracji i hałasu w bezpośrednim otoczeniu urządzeń.

 

Zasady wibroizolacji

Ważnym czynnikiem przy posadowieniu maszyn i obrabiarek jest zmniejszenie sinusoidalnego przebiegu drgań oraz ograniczenie impulsów powstających podczas cyklicznej pracy urządzenia. W procesie tym należy z jednej strony uwzględnić dopuszczalną amplitudę pracy, z drugiej zaś dobrać wartość tłumienia.

Wibroizolacje - wykresy

Przykładem może być zastosowanie wysokoefektywnych systemów izolacji drgań BILZ FAEBI® do tłumienia drgań wywołanych przez prasy mimośrodowe. W tym procesie obróbki energia kinetyczna zostaje zużytkowana na pracę odkształcenia plastycznego oraz na energię drgań i energię odkształceń sprężystych.

W celu zapobiegania rozchodzenia się drgań prasę posadawia się na wibroizolatorach pneumatycznych FAEBI® umieszczonych pod blokiem fundamentowym lub bezpośrednio pod konstrukcją nośną prasy.

W tym przypadku część energii kinetycznej, która zwykle zostaje oddana do otoczenia w postaci drgań zużytkowana zostaje na pracę odkształcenia plastycznego (zwiększenie potencjału energii kinetycznej systemu).

Tłumienie = właściwość wibroizolatora polegająca na ograniczaniu częstotliwości rezonansowej własnej do założonego poziomu. Energia mechaniczna drgań zostaje zamieniona w energię cieplną

Izolacja = odseparowanie systemu wywołującego drgania od podłoża lub fundamentu maszyny

 

Zalety zastosowania wibroizolacji