Wibroizolacja BILZ fundamentów maszyn i urządzeń

Technologia BILZ wibroizolacji fundamentów polega na zastosowaniu wanny fundamentowej w której na podkładach elastomerowych lub na poduszkach powietrznych ustawiony jest blok fundamentu maszyny.

W zależności od wielkości blok fundamentowy ustawiany jest na wibroizolatorach przy pomocy dźwigu (przy masie bloku fundamentowego do ok. 20 t) lub stosowana jest technologia tzw. szalunku traconego (przy masie bloku fundamentowego do ok. 1000 t).

Nasze oferty tworzymy przy ścisłej współpracy z biurem konstrukcyjnym BILZ Vibration Technology AG posiadającym wieloletnie doświadczenie na rynkach światowych w tej dziedzinie.

BilzBilz

 

 

 

 

 

 

 

Technologia BILZ oparta na kompozytowych podkładach elastomerowych. Podkłady te są trwale elastyczne oraz odporne na substancje chemiczne.

Wanna fundamentowa przygotowana do ustawienia w niej szalunku traconego wykonanego przy pomocy korpusu z blachy stalowej. Blok fundamentowy maszyny posadowiony będzie na podkładach elastomerowych BILZ. Do wykonania bloku fundamentowego możliwe jest również zastosowanie tradycyjnego szalunku traconego wykorzystującego betonowe prefabrykaty filigranowe i deskowanie.

Bilz

Wanna fundamentowa przygotowana do ustawienia w niej bloku fundamentowego maszyny na poduszkach powietrznych BILZ BiAir®. System wibroizolacji posiada możliwość automatycznego poziomowania (+/- 0,1 lub 0,01 mm) podczas zmieniającego się punktu obciążenia fundamentu podczas pracy maszyny ustawionej na nim.

 

Zalety fundamentów BILZ :

 

Przekrój poprzeczny wanny fundamentowej wraz z blokiem fundamentowym ustawionym na poduszkach pneumatycznych BILZ BiAir®:

Zastosowanie:

Izolacja pasywna mająca na celu wyeliminowanie drgań wywoływanych przez suwnice, dźwigi, agregaty lub znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie obrabiarek przenoszonych na maszyny pomiarowe 3D, obrabiarki precyzyjne etc.

Izolacja aktywna mająca na celu wyeliminowanie drgań wywoływanych przez obrabiarki o dużej dynamice pracy jak np. prasy mimośrodowe, wykrawarki CNC przenoszonych na konstrukcje budynków, hal produkcyjnych etc.